Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Fitness sportovní oblečení, suplementy

fitness-team.cz

Obchodní podmínky

(stanovené v souladu s ustanovením § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, všechny v platném znění)

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží kupujícímu, vzniká doručením elektronické objednávky kupujícího prodejci Fitness-Team.cz.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Objednávka je považována za závaznou 12 hodin po jejím doručení prodávajícímu. O doručení objednávky prodávajícímu budete informováni formou e-mailu, SMS zprávy nebo zavoláním na Vaše kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo). V době od doručení objednávky kupujícího prodávajícímu do 12 (dvanácti) hodin od tohoto doručení má kupující možnost objednávku zrušit písemně na e-mailu: fitness-team@seznam.cz (předmět zprávy STORNO) nebo telefonicky na tel: +420 604 614 900 a to bez udání důvodu.

Pokud tak učiní po této lhůtě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu v případě, že již došlo ze strany prodávajícího k vynaložení prokazatelných nákladů v souvislosti se zajištěním zboží - nákup zboží na objednávku.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části v případech kdy:

 • kupující zadal v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti
 • objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena
 • bez udání důvodu

V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu a to bezodkladně po zjištění některého z výše uvedených důvodů.

Dodací podmínky

Dodací lhůta

V naší nabídce je zboží mnoha výrobců a distributorů, což způsobuje různé dodací lhůty. Naší snahou je zajistit dodávky objednaného zboží v co nejkratším možném termínu. Zboží odesíláme standardně do 3 (tří) pracovních dnů až max.15 (patnácti) pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že není možné zajistit dodávku zboží v uvedené lhůtě, budeme po zjištění této skutečnosti kupujícího neprodleně kontaktovat a bude naší snahou se dohodnout na dalším postupu ke spokojenosti kupujícího. V případě, že kupující nepřistoupí na dohodu, má možnost bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy.

Doprava

Objednané zboží bude dle domluvy doručeno prostřednictvím expresní balíkové služby Geis Parcel CZ nebo si jej kupující může vyzvednout osobně v našem skladu.

Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je kupující povinen toto nahlásit na místě řidiči (nechat zapsat do předávacího protokolu - PŘIJATO S VÝHRADOU), případně zboží nepřebírat. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat rovněž prodávajícího. Při nahlášení výhrady  do předávacího protokolu při převzetí poškozeného balíku nese plnou odpovědnost za případné poškození obsahu balíku dopravce. Na pozdější reklamaci nemusí být brán ze strany dopravce Geis Parcel CZ zřetel. Kontakt při reklamaci balíku je na stránkách http://www.geis-group.cz/cz/Balikove-prepravy

Cena za dopravu Česká republika

 • zásilková služba GLS:  70,- Kč (platba převodem na náš účet)
 • zásilková služba GLS: 105,- Kč (dobírka)
 • osobní odběr: 0,- Kč
 • Při objednávce nad 1.999,- Kč není doprava s dobírkou započtena, zboží je Vám dovezeno na naše náklady.

Cena za dopravu Slovensko

 • expres. balík. služba Geis Parcel CZ dobírkou: 240,- Kč (dobírka). Celkovou objednávku platíte v Eurech a to v přepočtu dle aktuálního kurzu.
 • Zásilkovňa: 115 Kč,- (dobírka)
 • Při objednávce zboží nad 1.999,- Kč (volba Zásielkovňa.sk) nebo nad 3.999,- Kč (volba Geis Parcel) není doprava s dobírkou do SR započtena, zboží je Vám dovezeno na naše náklady.

Platební podmínky

Kupující má možnost si vybrat způsob úhrady objednaného zboží z několika variant:

Bankovním převodem

Platbu běžným bankovním převodem provede kupující na účet prodávajícího MONETA Money Bank a. s.,  č. účtu: 209597303/0600. Jako variabilní symbol platby použije kupující číslo objednávky, které mu prodávající zašle společně s potvrzením objednávky. Při platbě bankovním převodem je zboží odesíláno až po připsání částky v plné výši objednaného zboží včetně poštovného na účet prodávajícího.

Dobírkou

Platbu dobírkou může použít pouze kupující s trvalým pobytem na území ČR a s dodací adresou na území ČR. Samotná platba proběhne při převzetí zboží od pracovníka expresní balíkové služby General Parcel.

Hotovostně

Platbu v hotovosti jako formu úhrady použije kupující pouze při osobním odběru zboží.

Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu, informovat jak přepravce, tak i prodávajícího. Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv prodávající.

Pokud přijaté zboží vykazuje vady, musí je kupující uplatnit bez zbytečného odkladu. (zákon říká v § 599, že „kupující musí vady uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců po převzetí věci.“)

Záruční doba na poskytované zboží (pokud není výslovně uvedeno jinak) je 24 (dvacetčtyři) měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci může kupující uplatnit pouze písemně na naší adrese: Bc. Milada Špačková, Alšova 1139, 742 21 Kopřivnice. V případě podání reklamace formou e-mailu prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE na email: fitness-team@seznam.cz

 Popis reklamace musí obsahovat:

 • označení reklamovaného zboží
 • přesný popis závady a jak k ní došlo
 • datum nákupu zboží
 • Vaši přesnou adresu a telefonické spojení
 • zboží musí být řádně umyto a očištěno

 Záruka se nevztahuje na zboží, které:

 • nemá kompletní původní dokumentaci (faktura, doklad o zaplacení, dodací list, záruční list)
 • bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)
 • bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené)
 • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj )
 • zboží je doručeno k reklamaci po uplynutí záruční doby
 • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 • bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku, má kupující možnost se domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (poštovné a balné se nevrací).

 Vrácení zboží

V souladu s ustanovením Občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží:

 • jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zboží bude přijato zpět při dodržení těchto podmínek:

 • zboží musí být kompletní, naprosto neporušené a nepoužité
 • zboží musí být zasláno v originálním, nepoškozeném obalu a dobře zabalené
 • zboží musí být zasláno s doklady o koupi a s doklady nutnými pro užívání věci (návod na užívání věci, záruční list apod.)

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží (nikoliv poštovné) zašleme po předchozí domluvě složenkou, převodem na bankovní účet nebo hotově a to nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od fyzického obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních dat

Naše firma respektuje Vaše soukromí. Abychom mohli objednávky řádně zpracovat a doručit, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tyto údaje používáme výhradně k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, k vyhotovení daňového dokladu (faktury), za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a popřípadě k identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nebudeme jakkoliv poskytovat třetí osobě a použijeme je pouze v rozsahu nezbytném k řádnému zajištění Vaší objednávky.

Copyright © www.fitness-team.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.fitness-team.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace